Nenno de Zoete

Nenno de Zoete

 

Het Gouden Hart  is de naam waaronder Nenno de Zoete zijn spirituele werk uitvoert.

Het Gouden Hart is niet gebaseerd op een religie, een spirituele school of richting. Zij is volmaakt onafhankelijk en is gestoeld op de universele Liefde.

Momenteel is er de mogelijkheid voor jou om met mij een spiritueel unieke samenleving te beginnen die gebaseerd is op het hart, op samen werken en leven, op samen Zijn. De locatie wordt gezocht in Limburg of daar net over de grens in België of Duitsland. Lees verder onder: Samen wonen.

 

N e n n o   d e   Z o e t e

Transformatie & meditatietechniek. Nenno werkt vanuit zijn hart en op verschillende manieren, zoals via zijn spirituele symbolen die gebaseerd zijn op de heilige geometrie. Of via de eenvoudige doch krachtige Gouden Hart transformatie- en meditatietechnieken. Iedere Gouden Hart meditatietechniek is via Nenno geopenbaard en is gebaseerd op werkelijke kennis van het Aura- en Chakra-systeem van de mens.

AlchemieDe vergulding van het hart is het ware alchemistische werk. Er is niets anders dan Liefde, er bestaat niet iets dat, in de kern, geen Liefde is. God staat bij Nenno voor de ware Liefde, voor het niet uitdrukbare, voor het onbenoembare, voor Alles en Niets. God staat voor Eén. God staat voor dat Ene waar alles uit voort vloeit en dat Ene waar alles weer in terug vloeit. GOD staat voor het leven, wat mooi en treffend tot uitdrukking komt in het volgende: De G van GOD staat voor Geboorte (Growth), de O staat voor Onderhoud (Originating) en dD staat voor Dood (Destruction); dus de hele levenscyclus.

Nenno de Zoete

N e n n o   d e   Z o e t e   –   f o t o   L a u r i e   D o o l ,   D o r d r e c h t   2 0 1 4    I   

De kern van mijn boodschap is dat er niets anders is dan Liefde. Alleen in de Liefde kunnen we gelijk zijn aan God en aan elkaar. Dat wat je werkelijk bent is Goddelijke Liefde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

T a a l  

Nenno houdt van de spirituele betekenis die in taal te vinden is, enkele voorbeelden:

Ik = (Engelse taal) = eye (symbool voor God) = ei ( in Ned. taal) = egg (in Engelse taal) = ik

(eye – Engelse taal) is één in cijferschrift. Eén staat symbool voor GOD. Dus: ik ben GOD.

In de Engelse letter i (eye) is de opdracht van de mens goed zichtbaar. De verticale stok staat voor de geestelijke weg, die i heeft te gaan. De punt of cirkel als perfecte vorm voor GOD. De mens dient dus God te bereiken.

Live to LoveHier zie je dat de i in Live transformeert naar o in Love en daarmee is de opdracht van de mens vervuld, i is getransformeerd en verdwenen en is cirkel geworden. Dit betekent dat i is opgelost in GOD, in Liefde.

Er is alleen maar IK

IK is het grootste geschenk. Stilte de toegangspoort

Alleen = All min 1

Eenzaam = Samen min 1

Same (Engelse taal). Samen zijn = het zelfde zijn.

in1storten

uit1storten

ver1iging

her1niging

(Re)-member Me

Her(in)nering

Alles (al wat is) gaat om in zijn tegendeel.

Alles verandert. Niets blijft het zelfde.

Nowhere.  Now here

Never mind

Mindfool

Je bent wat je denkt.

Het is niet altijd wat je denkt.

Werkelijkheid is jouw werk.

Je vindt dat wat je zoekt.

crysis

I am nobody

Ieder1

Vèr sta(a)nd

Het Zelf Zijn

Blikopener

Make Love

Beterschap

Overlijden

Soulution

JeeZusChristInUs

Volledigheid

De hoogste vorm van toegepaste wijsheid en kracht is Liefde.

De vrucht van het leven is Liefde.

Liefde is de weg, het middel en het doel.

Het symbool van Het Gouden Hart

Dit is het symbool van Het Gouden Hart.

 

V e r l i c h t i n g   o f   D e   O p l o s s i n g

Dat wat na de spirituele verlichting komt is de Oplossing. Het gaat er in het leven niet direct om om spirituele verlichting te bereiken. Het gaat er in de eerste plaats om je karma uit te werken, je jezelf opgelegde geestelijke taken in de stof, op aarde uit te voeren. Wanneer je daar, na vele levens, mee klaar bent volgt verlichting van Zelf. Deze verlichting is eigenlijk een eerste staat van Liefde die in volgende niet aardse, geestelijke levens naar een steeds hogere en verfijnder vorm gebracht gaat worden. Het uiteindelijke doel van de mens is niet iets wat hier op aarde gerealiseerd kan worden. Het echte einddoel is de oplossing, het totaal één zijn met GOD. De absolute Verééniging. Het totale Oplossen in éénEr bestaat geen systeem of religie dat je naar verlichting leidt. Er is geen shortcut. Dat wat je naar verlichting brengt is het leven. In het leven bevinden zich de ervaringen die je helpen te herinneren en te beseffen wie, of beter gezegd: Wat je werkelijk bent.

gouden harten

Dit is het symbool van de Verééniging van de mens met GOD.

 

Be Go(o)d.

 

 {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}