Nenno de Zoete

Het Gouden hart is de naam waaronder Nenno de Zoete zijn spirituele werk doet. Het Gouden Hart is niet gebaseerd op een religie, een spirituele school of richting. Zij is volmaakt onafhankelijk en is gestoeld op de universele Liefde.

 Ik werk vanuit mijn hart en op verschillende manieren, zoals via de spirituele symbolen, die gebaseerd zijn op de heilige geometrie. Of via de eenvoudige doch krachtige Gouden Hart transformatie- en meditatietechnieken. Iedere Gouden Hart meditatietechniek is door mij geopenbaard en is gebaseerd op werkelijke kennis van het Aura- en Chakra-systeem van de mens.

De vergulding van het hart is het ware alchemistische werk en mijn werk is mensen daarbij te helpen. Over God: God staat bij mij voor de totale Liefde, voor het niet uitdrukbare, voor het niet benoembare, voor Alles en Niets. Er is niets anders dan deze Liefde, er bestaat niet iets dat, in de kern, niet deze  Liefde is. God staat voor Dat waar alles uit voort vloeit en Dat waar alles in terug vloeit. GOD staat voor het leven, wat mooi en treffend tot uitdrukking komt in het volgende: De letter G van GOD staat voor Geboorte, de letter staat voor Onderhoud  en de letter D staat voor Dood ; dus de hele levenscyclus.

Liefde is de uitademing van God. Het bewust ervaren van deze Liefde is de inademing van God. Wanneer je Dat weet, ben je Al wat er is.

 

N I E U W  sinds mei 2022: Diverse nieuwe krachtwerken gemaakt met 24 karaats bladgoud:

 

L i e f d e   i n   a c t i e

12 harten vormen 2 kubussen. De ene kubus wordt gevormd door de grijze lijnen, de andere kubus door de zilveren lijnen. Een kubus symboliseert het leven op aarde en het hart Liefde. De zes harten op alle kanten van een kubus symboliseren dat alle aspecten van het leven gebaseerd zijn op de essentie die Liefde is. De harten wijzen allemaal naar het midden van de kubus, naar een enkel punt, wat betekent dat alle aspecten van het leven naar 1 punt leiden, naar God. Door de specifieke plaatsing van de 2 kubussen kun je een kloksgewijze beweging voorstellen. Dan ontvouwt zich de betekenis: Liefde in actie, Liefde in beweging. 24 karaat bladgoud en bladzilver op handgeschept papier 60×80 cm. Het symbool is ook zeer geschikt om op te mediteren. Om te beschrijven wat je mee kunt maken wanneer je er naar kijkt, dan zijn dit enkele passende woorden: vreugde, overgave, 1wording en uiteraard Liefde. De symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite het ware alchemistische werk.

Alleen in de Liefde kunnen we gelijk zijn aan God en aan elkaar. Dat wat je werkelijk bent is Goddelijke Liefde.

 

D e   p i r a m i d e ,  h e t   t r a n s f o r m a t i e   s y m b o o l

gouden piramidenpiramiden maken 2 gouden piramiden

Het grondvlak van de piramide, het vierkant, vertegenwoordigt het leven op aarde. Samen met de vier driehoeken van de piramide, geven ze de essentie van het menselijke bestaan weer. Namelijk: De twee hoeken op de basis van elke driehoek geven de dualiteit, de polariteit op aarde en in de mens aan. Deze dualiteit dient de mens door ervaring naar non-dualiteit, naar 1, te brengen. Dus van 2 naar 1 transformeren, naar de bovenste hoek van de driehoek, naar de punt van de piramide. De vier zijden van de piramide duiden er op dat de mens alle kanten van het leven op aarde en daarmee alle kanten van zichzelf dient te ervaren en zo volledig te transformeren naar 1.

De onderste piramide bestaat uit 15 gouden piramiden die samen 1 piramide vormen. Deze piramide laat het transformatie proces op aarde zien wat 100 procent gespiegeld wordt in de bovenste piramide die het geestelijke proces verbeeldt. 24 karaat goud op 800 gram museumkarton, 60 x 60 cm..

gouden piramidengouden piramiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n d i a

Mijn vele reizen naar India zijn heel bijzonder, ik word namelijk iedere keer met heel veel Goddelijke Liefde en respect begeleidt. De mooist denkbare visioenen en ontmoetingen met God heb ik er gekregen. Ik bezocht als eerste de stad Shirdi, om bij mijn grote Liefde Sai Baba van Shirdi te zijn. De plaats Shirdi is een zeer druk bezochte heilige plaats. Daarna ben ik naar GOA gegaan om daar 2 weken bij te komen van de spiritueel indrukwekkende ervaringen. De volgende heilige plaats was het bekende Hampi met zijn vele tempels en ruïnes. De Virupaksha tempel met de olifant Laksmi is van grote betekenis voor mij. Lakhsmi zoende mij bij onze eerste ontmoeting, wat ze nooit bleek te doen…. Ik voel enorm veel Liefde voor haar en zij voor mij. We kunnen ook met elkaar praten, wat een genoegen! Op mijn gehuurde brommertje, met heerlijk heet weer, de woestijnachtige omgeving verkennen; wat een kick. De 4de stop was Puttaparthi waar de Sathya Sai Baba ashram is. Mijn vrienden Mustaq en Noor weer ontmoet. Hulp van Sai baba gekregen om wanneer ik uit mijn lichaam ben, weer makkelijk er in terug te keren. Dit was altijd een groot probleem en bovenal onmenselijk pijnlijk. De volgende plaats was Mysore, waar ik zeer ernstig ziek ben geworden; last van een flinke hondenbeet en voedselvergiftiging. Na een lange tussenstop in Puducherry, waar ik verbleef in een guesthouse van Sri Aurobindo wat bepaald onprettig en spiritueel zeer oppervlakkig was, nooit meer! Het was dan ook geweldig om deze reis af te sluiten in de Ashram van Ramana Maharshi in Tiruvannamalai. Wat een heerlijke atmosfeer en een indrukwekkende vriendelijkheid is daar. De berg Arunchala (Shiva) ben ik omheen gelopen als een pelgrim. Drie maanden heeft mijn reis geduurd, de onderstaande foto’s zijn daarvan een kleine impressie.                                               

 

 V e r l i c h t i n g   o f   D e   O p l o s s i n g

Dat wat na de spirituele verlichting komt is de Oplossing. Het gaat er in het leven niet direct om om spirituele verlichting te bereiken. Het gaat er in de eerste plaats om je karma uit te werken, je jezelf opgelegde geestelijke taken in de stof, op aarde uit te voeren. Wanneer je daar, na vele levens, mee klaar bent volgt verlichting van Zelf. Deze verlichting is eigenlijk een eerste staat van Liefde die in volgende niet aardse, geestelijke levens naar een steeds hogere en verfijnder vorm gebracht gaat worden. Het uiteindelijke doel van de mens is niet iets wat hier op aarde gerealiseerd kan worden. Het echte einddoel is de oplossing, het totaal één zijn met GOD. De absolute Verééniging. Het totale Oplossen in één. Er bestaat geen systeem of religie dat je naar verlichting leidt. Er is geen shortcut. Dat wat je naar verlichting brengt is het leven. In het leven bevinden zich de ervaringen die je helpen te herinneren en te beseffen wie, of beter gezegd: Wat je werkelijk bent.