2D Spirituele kunst

Gouden kubus

 

De Gouden Hart 2D kunst  is gemaakt met 24 karaats bladgoud. Het zijn Alpha – Omega werken, de betekenis en de vorm corresponderen met de bouwstenen van het leven. Wat in de werken wordt uitgebeeld, is de essentie van het leven. De invalshoek is de belichting dat alles Liefde is en dat je dat in de kern van het bestaan, in de geometrische grondpatronen, kunt terug zien. Na deze geometrische vormen houden beelden op te bestaan. Wat overblijft zijn de punt en de cirkel en zij zijn de ultieme, perfecte vorm en het toppunt van schoonheid. De onderstaande spirituele symbolen zijn grotendeels gebaseerd op heilige geometrie. Het copyright © is van Nenno de Zoete, Dordrecht.

De Gouden Hart kunst onderscheidt zich onder meer van andere heilige geometrie kunst door het veelvuldige gebruik van 24 karaats goud. Goud is op aarde, in de materie, de hoogste vertegenwoordiging van GOD. Daarnaast worden de kunstwerken gekenmerkt door de grote eenvoud en zijn zij in de uitvoering bijna perfect te noemen. Verder is Liefde, bedoeld wordt de Goddelijke Liefde, in de vorm van Gouden harten een regelmatig terugkerende kenmerk van de symbolen. Tot slot mag de krachtige werking op het hartchakra niet ongenoemd blijven; door alleen maar te kijken wordt je hart gevuld met liefdesenergie.

De kunstwerken vertegenwoordigen en verbeelden hoge geestelijke kennis en wijsheid. Het zijn krachtige spirituele werktuigen die de mens inspireren en zuiveren. Werktuigen in de zin dat ze buitengewoon geschikt zijn om op te mediteren. Om te beschrijven wat je meemaakt wanneer je er naar kijkt, dan zijn dit enkele passende woorden: vreugde, overgave, GOD, 1wording en uiteraard Liefde. Wat ervaren wordt is afhankelijk van de spirituele ontwikkeling van het individu en de betekenis van het betreffende object. De symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite het ware alchemistische werk.

 

Beyond Duality    

4 x i ( Eye = ikmakes a Crossi am the Wayi am the Truthi am Lifei Am. De cirkel staat voor GOD net als de punten op de i. Dit symbool is de signatuur van Nenno de Zoete. 

 

 

1.  Kubus met Gouden Harten

De kubus staat symbool voor het aardse leven en het hart voor Liefde. De zes harten op de zes zijden van de kubus verwijzen naar het feit dat alle zijden van het leven als basis, als essentie, Liefde hebben. De harten wijzen allemaal naar het centrum van de kubus, naar één en het zelfde punt. De essentie. Dit verwijst naar dat alle aspecten van het leven naar één leiden. Naar GOD.

  61 x 61 cm, zuurvrij papierGouden kubus

 

   

 

 

2.  Eye-dentity of De VeréénZelfiging

De gouden poort. Goud en het ontbreken van een vorm is de meest directe weg, buiten jeZelf, tot GOD. Je ziet niets, alleen goud (goud). U is GOD. Hart vullend door alleen maar te kijken. Liefde Laadstation. Ongelofelijk krachtig en Liefdevol.

 

 identity 61 x 61 x 4 cm, plexiglas

 

 

3.  Het symbool van Het Gouden Hart

De rode driehoek staat voor de geestelijke opgave van de mens, het één worden. De twee hoeken op de basis van de driehoek staan voor de dualiteit, het aardse leven met haar tegenstellingen. De hoek in de top van de driehoek staat voor de non-dualiteit, voor één. Het gouden hart en de omgekeerde gouden driehoek vertegenwoordigen het omnipresent principe van God. De groene en gouden driehoek staan voor de schat (GOD) in het hart van de mens. Afbeelding is er in 61 x 61 cm. en in 91 x 91 cm. op plexiglas. 24 karaat goud.

 

Symbool van Het Gouden Hart   

 

4.  Zelf- of Godrealisatie 

Dit is het beoogde resultaat van het geestelijke werk zoals hier boven weergegeven in het symbool van Het Gouden Hart. De rode driehoek is getransformeerd in een gouden hart en gelijk aan het hart van God. Het doel is bereikt: Mens en God zijn bewust één. Samen: Het Zelfde. Liefde is de uitademing van God. Het bewust ervaren van deze Liefde is de inademing van God. Wanneer je Dat weet, ben je Al wat er is.

 

De Vereeniging   61 x 61 cm, mat wit gespoten plexiglas

 

 

5.  Driehoeken met harten

De rode en de blauwe driehoek maken een vorm die ook wel bekend staat als het zegel van Solomon en de Davidster. Het is een universeel symbool dat voor veel betekenissen gebruikt wordt en bij verschillende religies teruggevonden wordt, zoals bij de Islam en het jodendom. Mijn verklaring is dat de driehoeken de aardse en de geestelijke mens symboliseren, waarbij de harten binnen de driehoeken een kubus vormen. Zie voor het vervolg van de betekenis: de tekst bij Kubus met harten. 61 x 61 cm, zuurvrij papier

 

Davidster met 6 harten en in het midden een kubus

 

6.  Twee lemniscaten

De gele Lemniscaat staat voor de mens en de gouden voor God. Een Lemniscaat is gebaseerd op de cirkel waarvan een deel een draai van 180 graden heeft gemaakt tot dat er twee gelijke delen zijn ontstaan. Hier wordt bedoeld dat de mens en God in de basis gelijk zijn en dat dit wordt gerealiseerd en gesymboliseerd door de ontvouwing van de Lemniscaat tot de cirkel. De Lemniscaten zijn in het midden met elkaar verbonden. Dit betekent dat wanneer de mens zich ontvouwt dat GOD in de zelfde mate zich ontvouwt. Weet hierbij dat de cirkel de ultieme, perfecte vorm is en daarom ook voor God staat. Afbeelding is er in 61 x 61 cm. en in 91 x 91 cm. op plexiglas. 24 karaat goud.

 

 

 

7.  Gouden en rode harten 

Zes harten vormen het zegel van Solomon. Het is een universeel symbool dat voor veel betekenissen gebruikt wordt en bij verschillende religies teruggevonden wordt, zoals bij de islam en het jodendom. Mijn verklaring is dat de rode driehoek de spirituele mens en de gouden driehoek de goddelijke mens symboliseert.

 Davidster 61 x 61 cm, zuurvrij papier.

 Zes gouden Harten vormen Davidster

De 2 driehoeken worden nu gevormd door gouden harten en het symbool krijgt daardoor de betekenis dat hier een mens verbeeld wordt die geheel uit Liefde bestaat. Afbeelding is er ook in 61 x 61 cm. en in 91 x 91 cm. op plexiglas. 24 karaat goud.

 

8.  i in GOD

Ik in GOD.

i in God

Afbeelding is in 91 x 91 cm. op plexiglas, 24 karaat goud.

 

9.  Heel Al

Heel Al

Heel Al

Heel Al

Afbeelding is er in 61 x 61 cm. en in 91 x 91 cm. op plexiglas. 24 karaat goud.

 

10.  De Zon, de zoon van God 

Zon en zoon verschillen fonetisch en qua letters weinig en dat is net zo in het Engels: sun en son. De zon is de leven gevende energie, de het leven mogelijk makende energie en daarom nauw verwant met God. De verwantschap met God wordt uitgedrukt door het zoon principe. Verder staan rond en cirkel ook symbool voor God.  

 

gouden zon61 x 61 cm, zuurvrij papier & 91 x 91 cm. op plexiglas

 

 

 

{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}