Maud & MariaM

M a u d   V i v e e n   e n   h e t   s p i r i t u e e l   c e n t r u m

Maud Viveen was een mens die de Goddelijke Liefde gerealiseerd had. Zij was partner van Nenno de Zoete en is in 2008 overleden. Maud heeft meerdere visioenen gehad over de te verwezenlijken woongemeenschap. Dit was haar hartenwens waar zij veel over sprak. Er is nog steeds veel vertrouwen dat t er komt en volgens Maud komt het in een heuvelachtig gebied. Dat kan zijn in Limburg, of net over de grens in België of Duitsland in bijvoorbeeld een carré vormige boerderij of gebouw.

Het Gouden Hart nodigt jou uit tot samenwerking om tot realisatie van deze woon- en werkgemeenschap te komen. Heb je belangstelling of (locatie) suggesties? 06 111 222 30

H e t   p l a n

Het plan is er op gericht om een spiritueel, kunstzinnig en maatschappelijk unieke samenleving te beginnen. Uniek omdat deze samenleving gebaseerd is op het open hart, op het liefdevol samenwerken, op met respect en in harmonie samenleven. De woorden liefde en samen vormen daarbij sleutelbegrippen.

De samenleving krijgt als werktitel de naam: Het Gouden Hof

Het Hof wordt gekenmerkt door schoonheid in eenvoud. We zien er onder meer de volgende activiteiten: Het samen wonen, leven en werken, kortom het samen Zijn.

 

M a r i a   M a g d a l e n a

Maria Magdalena’s kerkje in Rennes Le Chateau, Frankrijk. Magisch!

Tik of veeg op de foto om te stoppen of door te gaan

er zijn geen afbeeldingen gevonden

 

Een gouden Maria Magdalena in een Kapelletje in de Dordogne, Frankrijk. Goud!

Tik of veeg op de foto om te stoppen of door te gaan

er zijn geen afbeeldingen gevonden